Privat Företag

Produkter > Köpevillkor

Denna sida kräver att du har JavaScript aktiverat!

Kunden

Kund hos Myposter KB har rätt till personlig kundservice, hjälp om något skulle bli fel och vi strävar ständigt mot 100% nöjda kunder.

Priser

Priser presenteras i huvudsak inklusive moms om inget annat står angivet. Aktuella priser presenteras på www.myposter.se. Så vida inte andra skriftliga överenskommelser träffas mellan kund och Myposter KB.

Tvivelaktiga bilder

Vi förbehåller oss rätten att producera bilder som kan uppfattas som stötande. Bilder som kan innefattas i detta är bilder som på något sätt kan uppfattas som kraftigt stötande, rasistsik eller nazistiska antydningar. Myposter KB avgör vilka bilder som kan uppfattas som störande och kommer därmed inte att produceras. Beslutet går inte att överklaga.

För att beställa och Bildrättigheter

När du beställer en bild hos oss intygar du om att du äger bilden eller har alla rättigheter att producera den. Det är du som kund som hålls ansvarig för att du äger bilden eller har alla rättigheter till den. Utan att fotograf tillfrågats producerar vi inte bilder tagna av fotografer, såvida du inte fått tillstånd att göra beställa hos oss, vilket förutsätts vid beställning. Är vi tveksamma kan vi komma att ställa frågan till dig. För att beställa bilder hos oss måste du som kund intyga att du är 18 år eller har målsmans tydliga medgivande och om vi kräver det visa det skriftliga medgivandet. Myposter KB tillämpar äganderättsförbehåll, beställda bilder förblir vår egendom tills full betalning skett.

Reklamation och ångerrätt

Vi följer Svensk lagstiftning, eftersom din bild blir en beställningsvara och bara du kan ha användning av din egen bild förstorad är det svårt för oss att ge dig någon ångerrätt. Vi vill givetvis alltid ha nöjda kunder, så om du blir missnöjd så ta kontakt med oss så förösker vi alltid att lösa situationen. Bilderna kan misstämma på angivna storleksmått med några millimeter. Bestridning av faktura och eller reklamationer ska skriftligen vara Myposter.se (KB) tillhanda senast 7 dagar efter leverans.

Betalning och leveranser

Bilder skickas normalt efter ca 1,5 vecka, bilder uppspända på kilram har normalt en något längre handläggningstid och skickas efter ytterligare någon dag. För specifika deadlines välkommnar vi dig att kontakta oss när du genomför din beställning. Även här försöker vi alltid att lösa situationen så att du som kund ska bli 100% nöjd.
Vi skickar våra bilder med Posten alternativt när du beställer bild uppspänd på kilram kan vi efter Ö.K. ordna annat leveranssätt.

Personuppgifter

Vi tillämpar ingen vidaresprindning av dina personuppgifter till någon som inte har att göra med Myposter. Du har rätt att ta del av alla personuppgifter som finns registrerade om dig. Vi följer personuppgiftslagen.
Normalt skickar vi produkter mot faktura, och behöver därför korrekta personuppgifter för att kunna göra det. Alla personuppgifter som registreras, således, e-post, telefonnummer, adress och personnummer används enbart för intern kommunikation mellan Myposter och dig. Endast vid indrivning av skuld kan dina personuppgifter komma att överlämnas till en annan part. På din begäran raderar vi dig ur vårt e-post register som vi tillämpar för att informera dig om nyheter i vårt produktutbud eller erbjudanden.

Betalning.

Betalning sker till vårt bankgironummer som står angivet på din beställningsbekräftelse och faktura. Vi erbjuder 30 dagars betalningsvillkor. Har du tidigare misskött dina betalningar till Myposter kan vi kräva förskottsbetalning, gäller även vid fråga om betalningsanmärkningar. Vår huvudtes är annars att du alltid betalar efter leverans.
Vid giltig betalning måste du uppge referens: Fakturanummer och ditt namn.
Vid utebliven betalning kontaktar vi dig och översänder påminnelser. Vi förbehåller oss rätten att debitera dröjsmålsränta enl. gällande lagstiftning. Vi debiterar påminnelseavgift (50kr) vid varje översänd påminnelse. Vid utebliven betalning trotts påminnelser överlämnas ärendet till inkassobolag eller direkt till kronofogdemyndigheten för vidare process.

Reproduktioner.

Alla reproduktioner är upphovrättskyddat material och får på inga sätt återproduceras hos kund.

Övrigt.

Dessa köpevillkor gäller vid beställningar inkomna via www.myposter.se samt e-post och vanlig post.
Presentkort är normalt giltiga i två (2) år, om inget annat står angivet på presentkortet. Presentkortsnumret måste behandlas som värdehandling, tappas det bort och någon annan använder det anses ditt presentkort förbrukat.